.

  • ที่ตั้ง เลขที่ 184 หมู่ที่ 11 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280 โทร 093-246-5454
  • พิกัด GPS =  16.799831, 100.981026

 

การเดินทางจาก กรุงเทพฯ (ฟิวเจอร์ฟาร์ค รับสิต) ไปถึง เดอมอนเตเขาค้อรีสอร์ท

  • ฟิวเจอร์ฟาร์ค (รังสิต) – พุทธอุทยานเพชรบุระ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) -> ระยะทาง 334 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 30 นาที
  • พุทธอุทยานเพชรบุระ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) – อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง (หล่มสัก) -> ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
  • อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง (หล่มสัก) – เดอมอนเตเขาค้อรีสอร์ท -> ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
  • รวมใช้เวลาประมาณ 390 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที  (ข้อมูลคำนวณจาก Google Maps)

 

การเดินทางจาก พุทธอุทยานเพชรบุระ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) ไปถึง เดอมอนเตเขาค้อรีสอร์ท

  • พุทธอุทยานเพชรบุระ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) – สี่แยกรื่นฤดี (ใกล้พระตำหนักเขาค้อ) -> ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
  • แยกรื่นฤดี – เดอมอนเตเขาค้อรีสอร์ท -> ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที
  • รวมใช้เวลาประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที (ข้อมูลคำนวณจาก Google Maps)